Phân loại và ưu nhược điểm của dung dịch thuốc

0
Phân loại dung dịch Phân loại theo cấu trúc hoá lý: Dung dịch thuốc bao gồm dung dịch thật, dung dịch keo, dung dịch cao phân tử. Phân loại theo trạng thái tập hợp: Dung...

Định nghĩa và đặc điểm của dung dịch thuốc

0
1.Định nghĩa và đặc điểm Dung dịch thuốc là những chế phẩm lỏng, được điều chế bằng cách hoà tan một hoặc nhiều dược chất, trong một dung môi hoặc một hỗn hợp dung môi. Dung...

Các yếu tố bệnh lý thuộc về người dùng thuốc ảnh hưởng đến sinh...

0
Giữa các cơ thể khoẻ mạnh đã có sự đáp ứng khác nhau đối với thuốc thì giữa các cơ thể bị bệnh sự khác nhau càng rõ nét hơn, bởi vì với cơ...

Các yếu tố sinh lí của người dùng thuốc ảnh hưởng đến sinh khả...

0
Các yếu tố sinh lí Tuổi: Có hai đối tượng rất đáng quan tâm có sự khác nhau rất lớn so với tuổi chung từ 20 đến 60, đó là trẻ em và người...

Đặc tính hấp thu của dược chất và những biến đổi hóa học cần...

0
          . Đặc tính hấp thu của dược chất Trên thực tế, phần lớn duợc chất được hấp thu qua màng bằng quá trình khuếch tán thụ động. Tốc độ khuếch...

Thuộc tính lí hóa của dược chất ảnh hưởng đến sinh khả dụng

0
Độ tan và tốc độ hoà tan Trong cơ thể, muốn được hấp thu thì dược chất phải được hoà tan trong dịch sinh học bao quanh màng. Do đó, độ hoà tan...

Tương quan giũa sinh khả dụng in vitro và in vivo

0
Vì đánh giá SKD in vivo khá tốn kém, nên các nhà nghiên cứu cố gắng tìm sự tương quan đồng biến giữa SKD in vitro và in vivo với hy vọng có thể...

Sinh khả dụng in vivo và vấn đề tương đương sinh học (TĐSH)

0
Sinh khả dụng in vivo và vấn đề tương đương sinh học (TĐSH) Quy định về đánh giá sinh khả dụng in vivo SKD in vivo đánh giá giai đoạn hấp thu dược chất...

Sinh khả dụng in vitro

0
SKD in vitro đánh giá quá trình giải phóng, hoà tan được chất từ dạng thuốc. Test đầu tiên đánh giá bước giải phóng dược chất từ dạng thuốc là độ rã của viên nén...

Khái niệm về sinh khả dụng(SKD)

0
Để đánh giá quá trình SDH của dạng thuốc, người ta dùng khái niệm sinh khả dụng. SKD là đại lượng chỉ tốc độ và mức độ hấp thu dược chất từ một chế phẩm...