Một số công thức thuốc nhỏ mắt

  1. Contents

    Thuốc nhỏ mắt prednisolon acetat

Benzalkonium clorid Dinatri edetatPrednisolon acetat (bột siêu mịn)

Hydroxypropylmethyl cellulose Polysorbat 80 Natri clorid vđ.

Natri hydroxyd hoặc acid hydrocloric vđ pH 6,8 – 7,2 Nước cất vđ.   100 ml

Thuốc nhỏ mắt prednisolon acetat

  1. Thuốc nhỏ mắt Maxidrol (Laboratorie ALACOL SA)

Dexamethason 100 mg
Neomycin sulfat 350.000 UI
Polymycin B sulfat 600.000 UI
Hydroxypropylmethyl cellulose 500 mg
Benzalkonium clorid 10 mg
Natri clorid vđ. đẳng trương
Polysorbat 20 % vừa đủ
Nước cất vđ. 100 ml
thuốc nhỏ mắt pilocarpin hydroclorid
Pilocarpin hydroclorid 1,00 g
Benzalkonium clorid 0,01 g
Dinatri edetat O.Olg
Natri clorid vđ. đảng trương
Hydroxypropylmethyl cellulose 0,5 g
Natri hydroxyd hoặc acid hydrocloric vừa đủ
Nưốc cất vđ. 100 ml

 

Thuốc nhỏ mắt maxitrol

      3.Thuốc nhỏ mắt Vita B (Laboratorie H. FAURE)

Thiamin hydroclorid                                             50 mg

Riboílavin                                                                  5 mg

Nicotinamid                                                          400 mg

Các thành phần khác: natri laurylsulfat, natri           borat, natri citrat, natri

clorid, methylparahydroxy benzoat, propylparahydroxy benzoat, sorbitol, cystein,

Nước cất vđ.                                                           100 ml

             4.Thuốc nhỏ mắt Vitaseptine (Laboratorie H. FAURE)

Natri sulfacetamid                                                10 g

Các thành phần khác: natri thiosulfat, methyparahydroxy benzoat, propylparahydroxy benzoat, dinatri edetat

Acid hydrocloric vđ. pH 7,5
Nước cất vđ. 100 ml
ing dịch rửa mắt Eye – Stream (Alcon)
Natri clorid 0,49%
Calci clorid 0,048%
Kali clorid 0,075%
Magnesi clorid 0,03%
Natri acetat 0,39%
Natri citrat 0,17%
Benzalkonium clorid 0,013%
Natri hydroxyd hoặc acid hydrocloric vđ. pH 7,4
Nước cất vđ. 100 ml

 

            5.Dung dịch nước mắt nhân tạo (Bausch and Lomb)

Hydroxypropylmethyl cellulose 2960                     0,5%

Dextran 70                                                                     0,1%

Glycerin                                                                         0,2%

Benzalkonium clorid                                                0,01%

Các thành phần khác: Dinatri edetat, natri clorid, kali clorid, natri borat, acid boric

100 ml

Nước cất vđ.

dung dịch nước mắt nhân tạo

Một số loại nước mắt nhân tạo sẽ có tính chất loãng như nước, và một số khác sẽ đặc hơn một chút, gần giống như dạng gel. Đa số các loại nước mắt nhân tạo đều có chứa hydrogel hoặc chứa các chất có tác dụng làm tăng độ ẩm của mắt trong một thời gian dài. Một số loại nước mắt nhân tạo sẽ có vẻ như có hiệu quả tốt hơn vì chúng có chứa nhiều hydrogel hơn những loại khác

        6. Thuốc nhỏ mắt timolol 0,1%

Timolol maleat

(tương đương vói 100,0 mg timolol) Benzalkonium clorid

Natri dihydrophosphat dihydrat

                 24 mg 100 mg 10 mg 46,4 mg 40 mg 1000 mg

Dinatri hydrophosphat

Dinatri edetat

Natri clorid

P-cyclodextrin

Propylen glycol

Natri hydroxyd hoặc acid hydrocloric vđ pH 6,5 -7,5 Nước cất vđ.    100 ml

 

Giới thiệu Dược sĩ Lưu Anh 398 bài viết
Dược sĩ Lưu Anh tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội hệ chính quy. Trường Đại học Dược Hà Nội là ngôi trường đào tạo Dược sĩ đầu tiên tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm và uy tín hàng đầu.