Kiểm tra chất lượng thuốc phun mù

Để đảm bảo chất lượng thuốc phun mù, công tác kiểm tra chất lượng được thực hiện ở từng công đoạn sản xuất: Kiểm nghiệm nguyên phụ liệu ở giai đoạn đầu, kiểm nghiệm trong quá trình sản xuất và kiểm nghiệm thành phẩm.

Thuốc phun mù họng

  1. Kiểm nghiệm nguyên phụ liệu

Chất đầy: Một số chuyên luận chất đẩy Auorcarbon và hvdrocarbon được ghi trong USP. Các chỉ tiêu chất lượng cần được kiểm nghiệm như định tính ((bằng sắc ký khí), định lượng tỉ lệ chất đầy, áp suất hơi tỉ trong độ tinh khiết (bao gồm hàm ẩm, halogen,không bay hơi…).

Van, nút bấm, ống nhúng: Có quy cách riêng cho từng loại cần kiểm tra về các đặc tính vật lý, hóa học, kiểm tra độ bền chịu áp suất của van. Đối với định liệu có chuyên luận riêng.

Van của thuốc phun mù

Cách kiểm tra van định liều: Lấy mẫu 25 vân bất kỳ, trong lô, lắp vào bình chứa, đóng dung dịch thử vào các bình với nút bấm có lỗ thoát chuẩn. Cho vẫn hoạt động 10 lần. Nhiệt độ thử 25°c ± l°c. Cân chính xác hàng miligam để xác định lượng dung dịch thử đẩy ra qua van. Tính ra thể tích (ml) bằng cách chia cho tỉ trọng của dung dịch thử.

Dung dịch A:

Isopropyl myristat 0,1% Diclor difluor methan Diclo tetraíluor ethan Dung dịch B:

Isopropyl myristat 0,1% Ethanoỉ

Diclor diíluor methan Diclo tetraíluor ethan Dung dịch C:

Isopropyl myristat 0,1% Triclo monoíluor methan Diclor diíluor methan Diclo tetraíluor ethan

49,95% Tỉ trọng 25°c = 1,384 49,95%
49,9%

25,0%                Tỉ trọng 25°c = 1,092

25,0%

24,8%

50,3%               Tỉ trọng 25°c = 1,388

24,7%

Dung dịch thử vẫn được pha chế chọn công thức có tỷ trọng phù hợp với thuốc sẽ đóng vào bình. Có 3 công thức để pha dung dịch thử vẫn với tỉ trọng khác nhau:

– Các chỉ tiêu quy định cho van:

Van cho liều ra < 54 cl giới hạn sai số ± 15%

< 55 – 200 mcl giới hạn sai số ± 10%

Nếu trong 50 lần thử có > 4 lần không đạt giới hạn nêu trên, các vẫn bị loại.

Nếu 3 lần thử không đạt, thì làm lại với 25 van khác (lấy mẫu lần thứ 2). Vẫn bị loại nếu có > 4 lần thử không đạt.

Sau 2 lần lấy mẫu thử trên cùng một lô vẫn nếu không đạt thì lấy mẫu thứ 3 (25 van). Nếu lần này không đạt thì lô vẫn bị loại.

Bình chứa: Có tiêu chuẩn quy cách riêng về kích thước và trọng lượng. Cần kiểm tra khuyết tật trên thành bình và ở nơi hàn nối (thân bình với vai, đáy).

  1. Kiểm tra trong quá trình sản xuất

Trong từng công đoạn sản xuất cần kiểm tra những nội dung sau:

  • Trọng lượng thuốc, trọng lượng chất đầy.
  • Độ kín của bình và vẫn, kiểm tra bằng cách nhúng trong nước có khống chế nhiệt độ.

Sự lắp đặt của ống nhúng, van kiểm tra bằng cách thử làm rõ vị trí lắp đặt của từng bộ phận có đúng không

Trọng lượng thuốc phun mù

Giới thiệu Dược sĩ Lưu Anh 398 bài viết
Dược sĩ Lưu Anh tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội hệ chính quy. Trường Đại học Dược Hà Nội là ngôi trường đào tạo Dược sĩ đầu tiên tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm và uy tín hàng đầu.