Ảnh hưởng của phương pháp – quy trình dập viên đến sinh khả dụng viên nén

  • Phương pháp tạo hạt

Phương pháp tạo hạt ảnh hưởng đến độ bền cơ học của hạt. khả năng liên kết và độ rã của viên, độ ổn định hóa học của dược chất.

sinh khả dụng viên nén

  • Kích thước hạt, độ trơn chảy và độ ẩm của hạt

Kích thước hạt, độ trơn chảy và độ ẩm của hạt ảnh hưởng đến khả năng liên kết của viên, đến sự đồng nhất về khối lượng viên và hàm lượng dược chất trong viên.

  • Lực nén

lực nén liên quan đến độ xốp của viên, do đó ảnh hưởng trực tiếp đến độ rã và khả năng giải phóng dược chất của viên. Trong sản xuất viên nén hay gặp hiện tượng quá nén làm cho viên khó thấm nước, kéo dài thời gian rã. Đồng thời gây ra việc biến dạng , gây vỡ tiểu phân, có thể làm thay đổi tốc độ hòa tan của dược chất, do đó mà ảnh hưởng tới SKD của viên.

  • Các loại thiết bị nghiền, trộn, máy dập viên

Các loại thiết bị nghiền, trộn, máy dập viên đều có ảnh hưởng ở mức độ nhất định đến khả năng giải phóng dược chất của viên.

Tóm lại, viên nén là dạng thuốc chịu nhiều tác động đến SKD. Sơ đồ SKD viên nén được tóm tắt như sơ đồ SKD dưới đây. Trong nghiên cứu bào chế viên nén cần vận dụng mô hình quy hoạch thực nghiệm nhằm tìm ra công thức và điều kiện sản xuất tối ưu cho từng loại viên.

máy dập viên

Sơ đồ SKD viên nén trong đường tiêu hóa

Rả

(Giải phóng)

■ Thấm ướt bề mặt

+ Mức độ sơ nước

*Tình trạng liên kết bề mặt

*  SCBM mõi trường

– Hút nước, trương nở

*  Hệ thống VMQ *n Môi trường

Hạt nhỏ
Hạt to
Tiểu phân

Viên nén

  • Mức độ rã
HÒA TAN
HẤP THU
  • Độ tan DC
  • KTTP DC
  • Môi trường (lượng, độ nhớt, pH)

DC hòa tan

  • Đặc tính hấp thu của DC trong máu
  • Môi trường (pH, tuần hoàn, men…)

DC trong máu

Vận dụng đối với viên nén cần chú ý đến độ tan của dược chất, vì các dược chất rắn ít tan khi dập viên thường có vấn đề về SKD. Với dược chất ít tan, khi nghiền bột đơn nên xem xét KTTP (mức độ nghiên mịn). Đây là yếu tố nhà bào chế hoàn toàn có thể chủ động tác động, kiểm soát.

Ngoài ra, khi nghiên cứu tiền công thức (preirbrmulation) nên đánh giá khả năng trơn chảy và chịu nén của dược chất để tìm biện pháp cải thiện chúng khi cần thiết.

Giới thiệu Dược sĩ Lưu Anh 398 bài viết
Dược sĩ Lưu Anh tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội hệ chính quy. Trường Đại học Dược Hà Nội là ngôi trường đào tạo Dược sĩ đầu tiên tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm và uy tín hàng đầu.