Ảnh hưởng của nhiệt độ và pH môi trường phân tán của nhũ tương thuốc

Thông thường nhiệt độ thay đổi có ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng nhũ tương

Làm thay đổi sức căng bề mặt phân cách pha, độ nhớt của môi trường phân tán, khả năng hấp phụ của chất nhũ hóa, tăng tốc độ chuyển động Brown…

Khi nhiệt độ tăng, sức căng của bề mặt phân cách pha và độ nhớt giảm tạo điều kiện cho quá trình nhũ hóa xảy ra nhanh hơn và dễ hơn. Trong nhiều trường hợp nhiệt độ hỗn hợp tăng lên là do tác dụng của lực gây phân tán.

Nhưng ở nhiệt độ cao hoặc thấp quá sẽ đưa đến sự ngưng tụ các tiểu phân, làm giảm chất lượng nhũ tương.

Sự thay đổi nhiệt độ có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hấp phụ của chất nhũ hóa lên bề mặt phân cách pha, cản trở tác dụng của chất nhũ hóa.

nhũ tương trị mụn

Vì vậy. trong quá trình điều chế nhũ tương cần thiết phải khống chế nhiệt độ của hỗn hợp để không gây ra ảnh hưởng đến sự hình thành và ổn định của nhũ tương.

Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố ngoại lai khác ảnh hưởng đến độ bền vững của nhũ tương như pH của hệ (cả pha phân tán và môi trường phân tán) có ảnh hưởng nhiều đến sinh khả dụng của thuốc. Tuy nhiên để đảm bảo độ bền vững của dược chất cũng như các thành phần khác trong chế phẩm, pH của một thuốc cụ thể phải ở giá trị-tối ưu. Trong các nhũ tương nếu sử dụng chất nhũ hóa lưỡng tính bắt buộc chế phẩm phải có giá tri dH khác giá tri pH diểm dẳng diên của chất nhũ hóa nếu không thể thì phải thay chất lưỡng tính bằng các chất nhũ hóa khác.

Cần chú ý rằng những yếu tố nêu trên đây không chỉ ảnh hưởng đến sự hình thành và độ bền vững của nhũ tương mà chúng có liên quan chặt chẽ đến sự biến đổi các đặc tính lưu biến (Rheology) của hệ và ở chừng mực nhất định làm thay đổi sinh lý khả dụng của chế phẩm theo hướng có lợi hoặc bất lợi. Vì vậy trong những trường hợp cụ thể phải được nghiên cứu chi tiết và xử lý thích hợp để nâng cao chất lượng thuốc.

điều chế nhũ tương

Giới thiệu Dược sĩ Lưu Anh 398 bài viết
Dược sĩ Lưu Anh tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội hệ chính quy. Trường Đại học Dược Hà Nội là ngôi trường đào tạo Dược sĩ đầu tiên tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm và uy tín hàng đầu.