Một số dung dịch và hệ đệm thường dùng để điều chỉnh pH của thuốc nhỏ mắt

  • Contents

    Dung dịch acid boric 1,9%

Là một dung dịch đẳng trương với dịch nước mắt và có pH xấp xỉ 5. Là một dung môi thích hợp để pha các thuốc nhỏ mắt có dược châT dTtan và ổn định ở pH acid, ví dụ như dạng muối của: cocain,procain, tetracain, phenylephrin và kẽm. Dung dịch acid boric 1,9% có thêm 0,1% na tri sulíìt có thể dùng làm dung môi tốt cho thuốc nhỏ mắt có được chất dễ bị oxy hóa như epinephrin, physostigmin.

Dung dịch acid boric 1,9%

  • Hệ đệm boric- borat

 Là một hệ đệm được dùng khá phổ biến để điều chỉnh pH của nhiều thuốc nhỏ mắt. Ngoài tác dụng đệm, bản thân dung dịch đệm boric – borat còn có tác dụng sát khuẩn nhất định và khá thích ứng với niêm mạc mắt.

  • Hệ đệm phosphat hay còn gọi là hệ đệm Sorensen

Được pha từ muối natri dihydro phosphat (NaH2P04) và dinatri hydro phosphat (Na2HP04) theo những tỷ lệ khác nhau để tạo ra các dung dịch đệm có pH khác nhau (pH có thể thay đổi từ 5,9 đến 8,0). Cũng có thể dùng dung dịch đệm phosphat pha từ muối natri dihydro phosphat và natri hydroxyd với những tỷ lệ khác nhau để tạo ra các dung dịch có pH mong muốn.

  • Hệ đệm citric – citrat

Có thể pha dung dịch đệm citric – citrat từ acid citric và muối citrat hoặc từ acid citric và natri hydroxyd với tỷ lệ khác nhau để tạo ra các dung dịch đệm có pH khác nhau. Hệ đệm này ngoài tác dụng điều chỉnh pH, nó còn có tác dụng khóa các ion kim loại nặng nên dùng rất thích hợp cho các thuốc nhỏ mắt có được chất dễ bị oxy hóa.

Muốn pha một dung dịch đệm có pH nào đó dùng làm dung môi pha thuốc nhỏ mắt, ta áp dụng phương trình Henderson-Hassebalch để tính lượng muối và lượng acid cần dùng khi pha dung dịch đệm đó:

pH = pKa + log^-

c A

Trong đó: CM là nồng độ của muối và CA là nồng độ acid cần dùng.

Nhiều dược chất dùng để pha thuốc nhỏ mắt là những chất dễ bị oxy hóa, quá trình oxy hóa được chất càng nhanh khi pha thành dung dịch. Sự oxy hóa được chất thường được khởi đầu bởi một lượng nhỏ oxy hay gốc tự do và được xúc tác bởi ion kim loại nặng, ánh sáng… Để bảo vệ được chất, cần hạn chế đến mức thấp nhất sự oxy hóa dược chất, trong thành phần của các thuốc nhỏ mắt này thường có thêm các chất chống oxy hóa.

Hệ đệm citric - citrat

Giới thiệu Dược sĩ Lưu Anh 398 bài viết
Dược sĩ Lưu Anh tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội hệ chính quy. Trường Đại học Dược Hà Nội là ngôi trường đào tạo Dược sĩ đầu tiên tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm và uy tín hàng đầu.