Kiểm tra chất lượng và bảo quản cồn thuốc

  • Contents

    Kiểm tra chất lượng

Kiểm tra về các chỉ tiêu sau đây:

  • Cảm quan:

Màu sắc, mùi vị.

  • Tỉ trọng của cồn thuốc:

Để xác định người ta dùng tỉ trọng kế. Tỉ trọng của cồn thuốc thường trong khoảng 0,87 – 0,98.

Tỷ trọng kế

  • Hệ số uẩn:

Là lượng nước cất thêm vào 10 ml cồn thuốc để tạo thành vẩn đục. Ví dụ hệ số 1 – 2 đối với cồn cánh kiến trắng; 2-3 với cồn valerian; 5 – 6 với cồn quế, cồn canh; 8 – 9 với cồn long não.

Cồn long não

  • Hàm lượng ethanol

Cồn thuốc được xác định theo chuyên luận Dược điển.

  • Tỉ lệ cặn khô

Cồn thuốc là chỉ số góp phần xác định chất lượng cồn thuốc. Khi kết hợp kiểm tra hàm lượng hoạt chất với tỉ lệ cặn, người ta có thể đánh giá chất lượng của thành phẩm (biết được tỉ lệ của tạp chất).

  • Hàm lượng hoạt chất

Trong cồn thuốc được xác định theo chuyên luận riêng. Cồn thuốc chứa alcaloid. nguyên tắc chung là chuyển thành alcaloid base, sau đó chiết bằng ether, cloroíorm và định lượng bằng acid. Cồn thuốc chứa glycosid thường được định lượng bằng phương pháp sinh vật.

  • Bảo quản cồn thuốc

Đa số các cồn thuốc sau một thời gian bảo quản thường xảy ra hiện tượng lắng cặn (albumin. tanin. gôm. nhựa, tinh bột, chất nhầy). Quá trình này có thể kéo theo hoạt chất alcaloid, glycosid. Quá trình đông vón và lắng cặn còn là kết quả của sự biến đổi về hóa học. Ví dụ: acid chinotanic của cồn canhkina trong thời gian bảo quản có thể bị oxy hóa để tạo thành flobafen không tan lắng xuống đáy chai và hấp thu 9 – 13% alcaloid trong cồn thuốc.

Màu của cồn thuốc có thể biến đổi trong thời gian bảo quản. Quá trình biến màu thường là do hiện tượng oxy hóa diệp lục tố, nhựa, tinh dầu dưới tác dụng của ánh sáng.

Cồn thuốc được bảo quản trong chai lọ, đậy nút kín, tránh ánh sáng, để nơi mát. Trong quá trình bảo quản cồn thuốc có thể có tủa, cần lọc loại tủa và kiểm tra lại các tiêu chuẩn, nếu đạt vẫn có thể sử dụng. Một số trường hợp, tuy bên ngoài không thay đổi nhưng cồn thuốc đã bị giảm tác dụng điều trị, do đó phải kiểm tra lại hàm lượng hoạt chất.

Giới thiệu Dược sĩ Lưu Anh 398 bài viết
Dược sĩ Lưu Anh tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội hệ chính quy. Trường Đại học Dược Hà Nội là ngôi trường đào tạo Dược sĩ đầu tiên tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm và uy tín hàng đầu.