Đánh giá chất lượng của thuốc bột

Dựa theo yêu cầu chất lượng của dạng thuốc, có thể đánh giá thuốc bột theo các tiêu chuẩn sau:

  1. về cảm quan

– Đánh giá sự khô tơi:

Quan sát mức độ khô rời, linh động, trơn chảy của khối bột để sơ bộ nhận định về sự khô rời hay vón cục của khối bột.

-Đánh giá sự đồng nhất (đồng đều về màu sắc): Với thuốc bột kép có màu, lấy một lượng bột vừa đủ, tải đều lên một tờ giấy trắng quan sát bằng mắt thường ở ánh sáng tự nhiên, màu sắc của khối bột phải đồng nhất, không có chỗ đậm chỗ nhạt.

đánh giá cảm quan về thuốc bột

  1. Tiêu chuẩn Dược điển

DĐVN quy định đánh giá độ đồng đều hàm lượng và độ đồng đều khối lượng với thuốc bột để uống và thuốc bột để đắp.

Độ đồng đều hàm lượng áp dụng cho thuốc bột đóng gói 1 liều có chứa dưới 2 mg dược chất mỗi liều hoặc chứa dưới 2% dược chất (thử với 10 đơn vị đóng gói). Phép thử này không yêu cầu với thuốc bột để uống có chứa nhiều vitamin và nguyên tố vi lượng. Những thuốc bột không quy định thử độ đồng đều hàm lượng thì phải thử độ đồng đều khối lượng.Nếu thuốc bột chứa nhiều hoạt chất thì chỉ khi tất cả các dược chất đều đã được thử độ đồng đều hàm lượng thì mới không thử độ đồng đều khối lượng. Khi chế phẩm nhỏ hơn 40 mg, chế phẩm không phải thử độ đồng đều khối lượng, nhưng phải thử độ đồng đều hàm lượng.

Thuốc bột để uống: thuốc bột để uống có thể dùng trực tiếp hoặc được sử dụng sau khi đã hòa tan hay phân tán trong nước hoặc chất lỏng thích hợp. Thuốc bột để uống phải đáp ứng các yêu cầu chất lượng chung của thuốc bột. ngoài ra thuốc bột sủi bọt phải đáp ứng yêu cầu về độ tan.

thuốc bột để uống

Thuốc bột dùng ngoài: Thuốc bột dùng ngoài thường được đóng gói nhiều liều, có thể dùng để đắp, rắc trực tiếp lên da, vết thương hoặc được hòa tan, phân tán trong dung môi thích hợp để nhỏ mắt, rửa hoặc thụt.

Thuốc bột để pha tiêm: Phải đáp ứng yêu cầu chất lượng đối với thuốc tiêm, tiêm truyền dạng bột.

thuốc bột pha tiêm

 

Giới thiệu Dược sĩ Lưu Anh 398 bài viết
Dược sĩ Lưu Anh tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội hệ chính quy. Trường Đại học Dược Hà Nội là ngôi trường đào tạo Dược sĩ đầu tiên tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm và uy tín hàng đầu.