tiem_bap

Tiêm vào mắt
Thuốc tiêm
Tiêm tĩnh mạch

MOST COMMENTED

Đại cương về bào chế

Khái niệm về bào chế Từ thời nguyên thuỷ, con người đã biết dùng cây cỏ và khoáng vật quanh mình để chữa bệnh....

Rượu thuốc

HOT NEWS