thuoc_tiem

Tiêm vào mắt
Tiêm vào mắt
tiêm bắp

MOST COMMENTED

Đánh giá hiệu suất chế tạo liposome

Để đánh giá hiệu suất chế tạo liposome, người ta dùng một số cách biểu thị sau: % dược chất gắn vào liposome: Là...

Dung dịch dầu

HOT NEWS