tiem_tinh_mach

Tiêm vào mắt
tiêm bắp

MOST COMMENTED

Bản chất của quá trình chiết xuất

Quá trình chiết xuất hoạt chất trong dược liệu bằng dung môi là quá trình di chuyển vật chất trong hệ hai pha rắn...

HOT NEWS