tiem_tinh_mach

Tiêm vào mắt
tiêm bắp

MOST COMMENTED

Các chất làm tăng độ nhớt của thuốc nhỏ mắt

Làm tăng độ nhớt của các thuốc nhỏ mắt bằng các polyme tan trong nước có tác dụng cản trở tốc độ rút và...

HOT NEWS