Ảnh hưởng của nồng độ pha phân tán của nhũ tương thuốc

Nhũ tương càng vững bền khi nồng độ của pha phân tán càng nhỏ.

Điều này có thể giải thích là khi pha phân tán nồng độ nhỏ trong nhũ tương, số lượng các tiểu phân phân tán trong một thể tích nhũ tương sẽ ít hơn nên khoảng cách giữa chúng sẽ lớn hơn và do đó khả năng kết hợp giữa chúng dưới tác dụng của sức căng bề mặt để tách lớp riêng cũng giảm đi.

tạo hệ nhũ tương

Làm thực nghiệm chế hai nhũ tương kiểu D/N với nồng độ dầu khác nhau: nhũ tương thứ nhất bằng cách lắc 0,2 ml dầu với 1 lít nước, nhũ tương thứ hai 2 ml dầu với 1 lít nước, kết quả cho thấy nhũ tương thứ nhất tương đối vững bền, còn nhũ tương thứ hai sự tách lớp xảy ra nhanh, chính là vì trong nhũ tương thứ hai dầu chiếm nồng độ tương đối lớn nên khoảng cách giữa các tiểu phân phân tán nhỏ hơn trong nhũ tương thứ nhất. Phần lớn các nhũ tương thuốc là những nhũ tương đặc, pha phân tán thường chiếm nồng độ từ 2 – 50% (cá biệt có trường hợp tới 80 – 90%) nên khi điều chế thường cần có các chất nhũ hóa thích hợp mới dễ dàng thu được các nhũ tương đạt một độ bền vững nhất định.

Nhũ tương Eang vững bền) khi môi trường phân tán) ở độ nhớt càng lớn. Vì độ nhớt của môi trường phân tán càng lớn, sự chuyển động của các tiểu phần của pha phân tán càng giảm nên xác suất chúng va chạm. tiếp xúc nhau để kết hợp thành hạt lớn dần, rồi tách hẳn_thành lớp riêng cũng giảm đi. Các thuốc mỡ, thuốc đạn, thuốc trứng chế dưới dạng nhũ tương kiểu N/D thường rất vững bền, chính do môi trường phân tán trong các nhũ tương này là những thể mềm (hoặc gần như rắn). Trong kỹ thuật điều chế, để tăng độ vững bền của các nhũ tương lỏng kiểu D/N thường cho thêm các chất có khả năng làm tăng độ nhớt của môi trường phân tán như ạiro. glycerin, sorbitol, polyoxyethylen glycol, propylen glycol. alcol polyvinylic, các chất keo thân nước như các loại gôm, các chất nhầy, pectin. thạch, gelạtin. các dẫn chất của cellulose hoặc các chất rắn ỏ dạng hạt rất nhỏ như bentonĩt.. Còn để tăng độ nhớt trong các nhũ tương lỏng kiểu N/D thường dùng các xà phòng kim loại hóa trị hai trở lên

thuốc trứng

Giới thiệu Dược sĩ Lưu Anh 398 bài viết
Dược sĩ Lưu Anh tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội hệ chính quy. Trường Đại học Dược Hà Nội là ngôi trường đào tạo Dược sĩ đầu tiên tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm và uy tín hàng đầu.