Ảnh hưởng của lớp điện tích cùng dấu xung quanh các tiểu phân pha phân tán

Trong hầu hết các nhũ tương lỏng, xung quanh các tiểu phân pha phân tán đều mang một lớp điện tích cùng dấu

  • Màng chất nhũ hóa xung quanh các tiểu phân pha phân tán có khả năng hydrat hóa.
  • Khi dùng các chất nhũ hóa ion hóa.
  • Các tiểu phân pha phân tán có khả năng hấp phụ các ion tồn tại tự do trong môi trường phân tán. Các tiểu phân này có cùng bản chất nên chúng chỉ hấp phụ các ion cùng loại dương hoặc âm.

Theo thuyết DLVO (Dejagine-Landau-Vervey-Overbek) các tiểu phân pha phân tán trong nhũ tương đồng thời chịu hai lực tác động:

  • Lực hút Van der Waals.                                                                                                                                                                                                       Lực hút Van der Waals
  • Lực đẩy tĩnh điện giữa các tiểu phân mang điện tích cùng dấu.

Hai loại lực này đồng thời xuất hiện khi các tiểu phân pha phân tán sát nhau, do kết quả của chuyển động Browi của các tiểu phân pha phân tán trong môi trường phân tán, chúng không phụ thuộc lẫn nhau và có nguồn gốc khác nhau.

Mức độ tương tác giữa các tiểu phân để dẫn đến sự tập hợp các tiểu phân bé thành các tiểu phân lớn hơn được xác định bởi tổng hợp của hai loại lực này và có tính đến khoảng cách giữa các tiểu phân.

Nếu lực Van der Waals lớn hơn lực đẩy trong mọi khoảng cách thì nhũ tương sẽ không bền và dễ dàng phân lớp. Ngược lại, hàng rào năng lượng chống lại sự va chạm giữa các tiểu phân làm chúng khó tập hợp lại với nhau.

Khi trị số hàng rào năng lượng cân bằng với sự thay đổi năng lượng động học của các tiêu phân keo (năng lượng nhiệt-kT) quá trình phân lớp nhũ tương xảy ra rất chậm nhưng không tránh khỏi.

Nếu hàng rào năng lượng lớn hơn trình phân lớp thực tế không xảy ra. Nhũ tương rất bền và ổn định lâu dài.

 

Giới thiệu Dược sĩ Lưu Anh 398 bài viết
Dược sĩ Lưu Anh tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội hệ chính quy. Trường Đại học Dược Hà Nội là ngôi trường đào tạo Dược sĩ đầu tiên tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm và uy tín hàng đầu.