ta_duoc_dinh_siro

tá dược dính lỏng hồ tinh bột
tá dược dính lỏng hồ tinh bột

MOST COMMENTED

Kéo dài thời gian lưu thuốc ở vùng trước giác mạc

Nếu giọt thuốc nhỏ vào mắt được lưu giữ lâu ở vùng trước giác mạc, cũng có nghĩa là được chất được tiếp xúc...

HOT NEWS