vaseline

Lanolin khan
Dầu paraiin

MOST COMMENTED

Ảnh hưởng của đại tràng đến sinh khả dụng viên nén

Chức năng của đại tràng. Chức năng chính của đại tràng là tái hấp thu nước để cô đặc chất thải. Ở đại tràng có...

HOT NEWS