vitamin_A

Tobramycin sulfat
Tobramycin sulfat
Alteplase

MOST COMMENTED

Hạn chế gây kích ứng mắt đối với thuốc nhỏ mắt

Khi nhỏ một giọt thuốc vào mắt, thuốc có thể gây khó chịu hoặc gây kích ứng mắt. Nguyên nhân có thể do đặc...

HOT NEWS