ethanol

Ethanol
Pha ethanol và nước để tạo thành cồn

MOST COMMENTED

Một số đặc điểm sinh lý của mắt liên quan đến...

Khi nhỏ một giọt thuốc vào mắt, dược chất sẽ được chuyển vận tới nơi tác dụng của nó dưới tác động của hệ...

HOT NEWS