STRYCHNIN_SULPHAT

strychnin sulfat
lidocain hydroclorid

MOST COMMENTED

Thạch

1.Nguồn gốc.       Thạch là sản phẩm chế từ một số tảo biển thuộc ngành tảo đỏ - Rhodophyta. Trên thế giới người ta...

Elixir

HOT NEWS