lidocain_hydroclorid

strychnin sulfat
strychnin sulfat

MOST COMMENTED

Bào chế viên tròn bằng phương pháp chia viên

Phương pháp chia viên : Là phương pháp được dùng sớm nhất trong kỹ thuật bào chế viên tròn, vì kỹ thuật bào chế...

HOT NEWS