polyetylenglycol

gelatin glycerin
gelatin glycerin

MOST COMMENTED

Kiểm soát chất lượng, bảo quản nước thơm

Nước thơm thường trong, không màu, có mùi đặc biệt của dược liệu hoặc tinh dầu dùng để điều chế. Tỷ trọng của nước thơm...

HOT NEWS