gelatin_glycerin

gelatin glycerin
polyetylenglycol

MOST COMMENTED

Các giai đoạn của kĩ thuật ngấm nhỏ giọt

Chuẩn bị dược liệu: Dược liệu có độ ẩm không quá 5%, được phân chia ở mức độ thích hợp, không nên quá nhỏ vì...

HOT NEWS