natri_clorid_0,9%

Dung dịch Ringer

MOST COMMENTED

Kiểm tra chất lượng thuốc nhỏ mắt

Thuốc nhỏ mắt phải đạt các chỉ tiêu chất lượng sau: Vô khuẩn Thuốc nhỏ mắt là các chế phẩm vô khuẩn, do đó phải...

HOT NEWS