Dung_dich_Ringer

MOST COMMENTED

Ảnh hưởng của dạ dày đến sinh khả dụng viên nén

Ở dạ dày có nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến SKD của viên: Dịch vị: Môi trường quá acid và men làm...

HOT NEWS