Dung_dich_manitol

Dextran 40
Dextran 70
Dextran 40 Natri clorid

MOST COMMENTED

Phối hợp dược chất với dung môi, tá dược không phù...

Phối hợp các dược chất ít tan hoặc thực tế không tan với dung môi là nước, ví dụ: Tinh dầu, menthol, long não,...

HOT NEWS