Dextran_40_Natri_clorid

Dextran 40
Dung dịch manitol

MOST COMMENTED

Sinh khả dụng của nang thuốc

SKD của nang thuốc trước hết phụ thuộc vào việc rã của vỏ nang trong đường tiêu hóa. Do cấu tạo chủ yếu là...

HOT NEWS