thuoc_ket_tinh

Độ tan của thuốc
Độ tan của thuốc
hiện tượng đa hình

MOST COMMENTED

Đẳng trương và đẳng thấm áp

Màng tế bào máu không phải là một màng bán thấm tuyệt đối. Vì vậy, không chỉ có các phân tử nước, mà cả...

HOT NEWS