do_tan_cua_thuoc

Độ tan của thuốc
thuốc kết tinh

MOST COMMENTED

Các yếu tố sinh lí ảnh hưởng tới sự thấm và...

Các loại da có ảnh hưởng lớn tới tính thấm và khả năng hấp thu thuốc qua da. Loại da khô, nghèo mỡ và nước...

HOT NEWS