do_tan_cua_thuoc

Độ tan của thuốc
thuốc kết tinh

MOST COMMENTED

Sơ lược về chất dẻo

Chất dẻo là những hợp chất hữu cơ có cấu trúc polyme được tạo thành từ các monome nhờ quá trình polyme hóa. Có 2...

Viên tròn

HOT NEWS