glycol_va_cac_chat_dan

Ethanol
glycerin

MOST COMMENTED

Đại cương về thuốc đặt

Định nghĩa Thuốc đặt là những dạng thuốc phân liều, có thể rắn ở nhiệt độ thường, khi đặt vào các hốc tự nhiên...

HOT NEWS