glycerin

Ethanol
Ethanol
glycol và các chất dẫn

MOST COMMENTED

Kỹ thuật điều chế potio nhũ tương

Potio có ba loại: Potio chính tên (dung dịch thật) Potio nhũ tương và Potio hỗn dịch. Potio nhũ tương có thể phối hợp các dược chất...

Elixir

HOT NEWS