vien_diclofenac

viên tác dụng kéo dài theophylin
viên tác dụng kéo dài theophylin

MOST COMMENTED

Các giai đoạn sau khi chiết xuất

Ép bã Sau khi rút dịch chiết, trong dược liệu vẫn còn một lượng dịch chiết đáng kể nén để thu được toàn bộ...

HOT NEWS