in_vitro_in_vivo

tương quan in vitro và in vivo
tương quan in vitro và in vivo

MOST COMMENTED

Ảnh hưởng của tá dược tới sự thấm và hấp thụ...

Nhiều công trình nghiên cứu về SDH thuốc hấp thu qua da đã chứng minh rằng: Đặc tính của tá dược rất lớn đối...

Dung dịch dầu

HOT NEWS