Thuoc_tiem_phenobarbital  

Thuốc tiêm phenobarbital
Thuốc nhỏ mắt atropin sulfat

MOST COMMENTED

Nhũ hóa bằng máy đồng nhất để điều chế nhũ tương

Trong máy đồng nhất hóa, quá trình tạo thành nhũ tương xảy ra bằng cách cho hỗn hợp chất lỏng qua lỗ hẹp (khoảng...

HOT NEWS