thuoc_tiem_nhu_tuong

thuốc tiêm dung dịch
Thuốc tiêm hỗn dịch

MOST COMMENTED

Ảnh hưởng của tỷ trọng hai pha của nhũ tương thuốc

Nhũ tương càng dễ hình thành và vững bền khi hai pha có tỷ trong gắn bằng nhau (nói cách khác là hiệu số...

HOT NEWS