thiet_bi_pha_che_thuoc_tiem

Thiết bị pha chế thuốc tiêm
Máy đóng hàn ống tiêm tự động

MOST COMMENTED

Ảnh hưởng của tỷ trọng hai pha của nhũ tương thuốc

Nhũ tương càng dễ hình thành và vững bền khi hai pha có tỷ trong gắn bằng nhau (nói cách khác là hiệu số...

Chất gây sốt

HOT NEWS