hoa_tan_thuoc_nho_nuoc

hòa tan thuốc nhờ nước
hòa tan dược chất nhờ chất trung gian thân nước

MOST COMMENTED

Yêu cầu đối với thuốc mỡ

Nói chung thuốc mỡ cần phải đáp ứng các yêu cầu sau: Phải là những hỗn hợp hoàn toàn đồng nhất giữa dược chất...

HOT NEWS