gia_thuoc_tiem

Giá thuốc tiêm
Liều lượng tiêm

MOST COMMENTED

Nhóm tá dược thân nước của thuốc mỡ

   Vaselin : Cấu tạo bởi một hỗn hợp các hydrocarbon no rắn và lỏng. Thể chất mềm và độ nhớt thay đổi theo nhiệt...

HOT NEWS