chat_bao_quan

Chất bảo quản
Tá dược dập thẳng

MOST COMMENTED

Phân loại và yêu cầu chất lượng của thuốc hỗn dịch

           1.Phân loại Theo nguồn gốc các chất dẫn Hỗn dịch nước, hỗn dịch dầu, hỗn dịch glycerin... Theo đường dùng Hay...

HOT NEWS