dang_thuoc

dạng thuốc
chế phẩm sinh học

MOST COMMENTED

Van của thuốc phun mù

Các van làm nhiệm vụ bịt kín bình chứa và phân phối thuốc phun ra khỏi bình tới nơi điều trị nhờ áp suất...

HOT NEWS