He_dem_citric_citrat

Dung dịch acid boric 1,9%
Dung dịch acid boric 1,9%

MOST COMMENTED

Lựa chọn chất đẩy, bình chứa, van, đầu phun

Trước năm 1978 các dẫn chất íluorcarbon với đặc tính trơ về hóa học, gần như không độc hại, không bắt lửa được coi...

HOT NEWS