Natri_citrat

Natri citrat
dung dịch chống đông và bảo quản máu

MOST COMMENTED

Các dạng bào chế dùng tại chỗ trong điều trị bệnh...

Thuốc nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt là những chế phẩm lỏng, có thể là dung dịch hay hỗn dịch vô khuẩn, có chứa một...

HOT NEWS