dap_vien

thuốc viên nén
tạo viên

MOST COMMENTED

Microcapsule (vi nang)

Microcapsule (vi nang) Vi nang là hệ tiểu phân có cấu trúc dạng màng bao, kích thước từ hàng chục đến hàng nghìn micromet, bao...

Viên tròn

Cà độc dược

HOT NEWS