vo_khuan_cua_thuoc_nho_mat

Vô khuẩn của thuốc nhỏ mắt
Hỗn dịch thuốc nhỏ mắt eskar

MOST COMMENTED

Dung môi đồng tan với nước

Một số dung môi đồng tan với nước như ethanol, alcol benzylic, glycerin, propylen glycol, polyethylen glycol 300, polyethylen glycol 400 thường được dùng...

HOT NEWS