Cao_kho_benladon

Cao khô benladon
Cao lỏng canhkina

MOST COMMENTED

Các dung dịch mẹ, dung dịch gốc có nồng độ đậm...

Các dung dịch thuốc thường được kê đơn với lượng ít, do đó trong khi pha chế, phải mất nhiều thì giờ vào việc...

HOT NEWS