Home Elixir Elixir_piperazin_citrat

Elixir_piperazin_citrat

Elixir
Elixir piperazin citrat

MOST COMMENTED

Đóng gói bảo quản thuốc bột

Thuốc bột tuy là thuốc rắn, tương đối ổn định, nhưng như trên đã trình bày, do DTBM lớn nên dễ hút ẩm đi...

HOT NEWS