dung_moi_glycerin

dung môi glycerin
Dược liệu chứa alcaloid

MOST COMMENTED

Bào chế bột kép chứa các chất trở thành ẩm ướt...

Bột kép chứa các chất háo ẩm (hydroscopique): Một số dược chất rắn khi để ra không khí ẩm thì hấp phụ nước lên...

HOT NEWS