Home Dung dịch Glycerin Dung_dich_nho_tai_cloramphenicol_5%_trong_propylen_glycol

Dung_dich_nho_tai_cloramphenicol_5%_trong_propylen_glycol

dung dịch glycerin
Dung dịch glycerin - iod

MOST COMMENTED

Định tính và định lượng tinh bột

Để định tính tinh bột chỉ cần cho tinh bột tác dụng với dung dịch iod trong nước, tinh bột sẽ có màu xanh...

Tảo bẹ

Viên sủi bọt

HOT NEWS