dung_dich_thuoc

dung dịch thuốc
dung dịch gel

MOST COMMENTED

Phương pháp tạo dẫn chất dễ tan

Danh từ trợ tan hoặc làm cho tan (solubilisation) được dùng để chỉ quá trình phân tán các phân tử của chất khó tan...

HOT NEWS