thuoc_mo_Gentasone

Thuốc mỡ Gentasone
Thuốc mỡ tra mắt chlorocid-H

MOST COMMENTED

Các saponin-nhũ hóa thiên nhiên

Các saponin là những heterosid phân tử gồm hai phần: aglycol không phân cực thân dầu và đường phân cực thân nước Saponin là các...

HOT NEWS