Gel_Lidocain

cao sao vàng
methyl salicylat 10g
Thuốc mỡ tetracylin

Bài viết mới