dac_tinh_hap_thu_cua_duoc_chat

đặc tính hấp thụ của dược chất
mô hình dược động học của các dạng isulin

MOST COMMENTED

Độ tan của chất tan và nồng độ dung dịch

Độ tan của một chất trong một dung môi, ở một điều kiện nhiệt độ, áp suất xác định, là tỷ lệ giữa lượng...

HOT NEWS